zie op deze pagina alle Nederlandse verkeersborden en hun betekenissen.
Maximum snelheid

A 1 - Maximum snelheid

Einde maximum snelheid

A 2 - Einde maximum snelheid

Maximumsnelheid op een 
    electronisch signaleringsbord

A 3 - Maximumsnelheid op een electronisch signaleringsbord

Adviessnelheid

A 4 - Adviessnelheid

Einde adviessnelheid

A 5 - Einde adviessnelheid

Voorrangsweg

B 1 - Voorrangsweg

Einde voorrangsweg

B 2 - Einde voorrangsweg

Voorrangskruispunt

B 3 - Voorrangskruispunt

Voorrangskruispunt zijweg 
    links

B 4 - Voorrangskruispunt zijweg links

Voorrangskruispunt zijweg 
    rechts<

BR>B 5 - Voorrangskruispunt zijweg rechts

Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

B 6 - Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

Stop. Verleen voorrang aan 
    bestuurders op de kruisende weg

B 7 - Stop. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

Gesloten in beide richtingen 
    voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

C 1 - Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

C 2 - Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

Eenrichtingsweg

C 3 - Eenrichtingsweg

Eenrichtingsweg

C 4 - Eenrichtingsweg

Inrijden toegestaan

C 5 - Inrijden toegestaan

Gesloten voor 
    motorvoertuigen op meer dan twee wielen

C 6 - Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen

Gesloten voor vrachtauto's

C 7 - Gesloten voor vrachtauto's

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u

C 8 - Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u

Gesloten voor ruiters, vee, 
    wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en 
    gehandicaptenvoertuigen

C 9 - Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

Gesloten voor motorvoertuigen `
    met aanhangwagens

C 10 - Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagens

Gesloten voor motorfietsen

C 11 - Gesloten voor motorfietsen

Gesloten voor alle 
    motorvoertuigen

C 12 - Gesloten voor alle motorvoertuigen

Gesloten voor vrachtauto's

C 7 - Gesloten voor vrachtauto's

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u

C 8 - Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u

Gesloten voor ruiters, vee, 
    wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en 
    gehandicaptenvoertuigen

C 9 - Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

Gesloten voor bromfietsen, 
    snorfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

C 13 - Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor

C 14 - Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor

Gesloten voor fietsen, 
    bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

C 15 - Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

Gesloten voor voetgangers

C 16 - Gesloten voor voetgangers

Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven

C 17 - Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen 
    die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven

C 18 - Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen die, 
    met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven

C 19 - Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

C 20 - Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen en 
    samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

C 21 - Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen met 
    bepaalde gevaarlijke stoffen

C 22 - Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

Spitsstrook open

C 23a - Spitsstrook open

Spitsstrook vrijmaken

C 23b - Spitsstrook vrijmaken

Einde spitsstrook

C 23c - Einde spitsstrook

Verkeersplein, verplichte rijrichting

D 1 - Verkeersplein, verplichte rijrichting

Gebod voor alle bestuurders 
    het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft

D 2 - Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft

Bord mag aan beide zijden 
    worden voorbij gegaan

D 3 - Bord mag aan beide zijden worden voorbij gegaan

Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

D 4 - Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

Gebod tot het volgen van de 
    rijrichting die op het bord is aangegeven

D 5 - Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

Gebod tot het volgen van één 
    van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

D 6 - Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

D 7 - Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

Parkeerverbod

E 1 - Parkeerverbod

Verbod stil te staan

E 2 - Verbod stil te staan

Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen

E 3 - Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen

Parkeergelegenheid

E 4 - Parkeergelegenheid

Taxistandplaats; tevens 
    parkeerverbod voor andere voertuigen

E 5 - Taxistandplaats; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen

Parkeergelegenheid voor het motor- of invalidenvoertuig dat door of t.b.v. invaliden wordt gebruikt; tevens parkeerverbod voor 
    andere voertuigen

E 6 - Parkeergelegenheid voor het motor- of invalidenvoertuig dat door of t.b.v. invaliden wordt gebruikt; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen

Gelegenheid bestemd voor het 
    onmiddelijk laden of lossen van goederen; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen

E 7 - Gelegenheid bestemd voor het onmiddelijk laden of lossen van goederen; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen

Parkeergelegenheid alleen 
    bestemd voor de voertuigcategorie die op het bord is aangegeven; tevens parkeerverbod voor alle andere voertuigcategorien

E 8 - Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie die op het bord is aangegeven; tevens parkeerverbod voor alle andere voertuigcategorieën

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

E 9 - Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

Parkeerschijf-zone met 
    verplicht gebruik van parkeerschijf; tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is 
    aangegeven

E 10 - Parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf; tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven

einde parkeerschijf-zone met 
    verplicht gebruik van parkeerschijf

E 11 - einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf

Parkeergelegenheid voor openbaar-vervoer-reizigers bij een Parkeer en Reis halte

E 12 - Parkeergelegenheid voor openbaar-vervoer-reizigers bij een Parkeer en Reis halte

Parkeergelegenheid ten 
    behoeve van carpoolers

E 13 - Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers

Verbod voor motorvoertuigen om 
    elkaar onderling in te halen

F 1 - Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

F 2 - Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

Verbod voor vrachtauto's om 
    motorvoertuigen in te halen

F 3 - Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen

Einde verbod voor vrachtauto's 
    om motorvoertuigen in te halen

F 4 - Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen

Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting

F 5 - Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting

Bestuurders uit 
    tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan

F 6 - Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan

Keerverbod

F 7 - Keerverbod

Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting

F 8 - Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting

Einde van alle door 
    verkeersborden aangegeven verboden en adviezen op een electronisch signaleringsbord

F 9 - Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden en adviezen op een electronisch signaleringsbord

Stop In het bord kan worden 
    aangegeven door wie en waarom het bord wordt toegepast

F 10 - Stop In het bord kan worden aangegeven door wie en waarom het bord wordt toegepast

Autosnelweg

G 1 - Autosnelweg

Einde Autosnelweg

G 2 - Einde Autosnelweg

Autoweg

G 3 - Autoweg

Einde autoweg

G 4 - Einde autoweg

Erf

G 5 - Erf

Einde erf

G 6 - Einde erf

Voetpad

G 7 - Voetpad

Einde voetpad

G 8 - Einde voetpad

Ruiterpad

G 9 - Ruiterpad

Einde ruiterpad

G 10 - Einde ruiterpad

Verplicht fietspad

G 11 - Verplicht fietspad

Einde verplicht fietspad

G 12 - Einde verplicht fietspad

Fiets / bromfietspad

G 12a - Fiets / bromfietspad

Einde fiets / bromfietspad

G 12b - Einde fiets / bromfietspad

Onverplicht fietspad

G 13 - Onverplicht fietspad

Einde onverplicht fietspad

G 14 - Einde onverplicht fietspad

Bebouwde kom

H 1 - Bebouwde kom

Einde bebouwde kom

H 2 - Einde bebouwde kom

Slecht wegdek

J 1 - Slecht wegdek

Bocht naar rechts

J 2 - Bocht naar rechts

Bocht naar links

J 3 - Bocht naar links

S-bocht(en) eerst naar rechts

J 4 - S-bocht(en) eerst naar rechts

S-bocht(en) eerst naar 
    links

J 5 - S-bocht(en) eerst naar links

Steile helling

J 6 - Steile helling

Gevaarlijke daling

J 7 - Gevaarlijke daling

Gevaarlijk kruispunt

J 8 - Gevaarlijk kruispunt

Verkeersplein

J 9 - Verkeersplein

Overweg met overwegbomen

J 10 - Overweg met overwegbomen

Overweg zonder overwegbomen

J 11 - Overweg zonder overwegbomen

Overweg met enkel spoor

J 12 - Overweg met enkel spoor

Overweg met twee of meer sporen

J 13 - Overweg met twee of meer sporen

Tram(kruising)

J 14 - Tram(kruising)

Beweegbare brug

J 15 - Beweegbare brug

Werk in uitvoering

J 16 - Werk in uitvoering

Rijbaanversmalling

J 17 - Rijbaanversmalling

Rijbaanversmalling rechts

J 18 - Rijbaanversmalling rechts

Rijbaanversmalling links

J 19 - Rijbaanversmalling links

Slipgevaar

J 20 - Slipgevaar

Kinderen

J 21 - Kinderen

Voetgangersoversteekplaats

J 22 - Voetgangersoversteekplaats

Voetgangers

J 23 - Voetgangers

Fietsers en bromfietsers

J 24 - Fietsers en bromfietsers

Losliggende stenen

J 25 - Losliggende stenen

Kade of rivieroever

J 26 - Kade of rivieroever

Groot wild

J 27 - Groot wild

Vee

J 28 - Vee

Tegenliggers

J 29 - Tegenliggers

Laagvliegende vliegtuigen

J 30 - Laagvliegende vliegtuigen

Zijwind

J 31 - Zijwind

Verkeerslichten

J 32 - Verkeerslichten

File

J 33 - File

Ongeval

J 34 - Ongeval

Slecht zicht door sneeuw, 
    regen of mist

J 35 - Slecht zicht door sneeuw, regen of mist

IJzel of sneeuw

J 36 - IJzel of sneeuw

Gevaar (de aard van het gevaar 
    is aangegeven op het onderbord)

J 37 - Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)

Lage beslissingswegwijzer langs 
    autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg

K 1 - Lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg

Voorwegwijzer langs autosnelweg 
    voor afgaande richting, met afstandsaanduiding, interlokale doelen (bovenste = afritnaam) verwijzing naar vliegveld-luchthaven en 
    routenummer niet-autosnelweg

K 2 - Voorwegwijzer langs autosnelweg voor afgaande richting, met afstandsaanduiding, interlokale doelen (bovenste = afritnaam) verwijzing naar vliegveld-luchthaven en routenummer niet- autosnelweg

Beslissingswegwijzer langs 
    autosnelweg voor afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de 
    voorzieningen aangeven

K 3 - Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven

Hoge beslissingswegwijzer langs 
    autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes

K 4 - Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes

Voorwegwijzer langs niet-
    autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein

K 5 - Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein

Beslissingswegwijzer langs niet
    -autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg

K 6 - Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg

Wegwijzer voor fietsers en 
    bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en 
    fietsroutenummer (onder)

K 7 - Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en fietsroutenummer (onder)

Wegwijzer voor fietsers en 
    bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)

K 8 - Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)

Omleiding, maatregel op 
    voorwegwijzer langs niet-autosnelweg

K 9 - Omleiding, maatregel op voorwegwijzer langs niet- autosnelweg

Voorwegwijzer binnen de 
    bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, en dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers

K 10 - Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, en dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers

Voorsorteren op niet-
    autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg

K 11 - Voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg

Wijkwegwijzer binnen de 
    bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)

K 12 - Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)

Wijkwegwijzer binnen de 
    bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)

K 13 - Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)

Route voor vervoer van bepaalde 
    gevaarlijke stoffen

K 14 - Route voor vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

Hoogte onderdoorgang

L 1 - Hoogte onderdoorgang

Voetgangersoversteekplaats

L 2 - Voetgangersoversteekplaats

Bushalte/tramhalte

L 3 - Bushalte/tramhalte

Voorsorteren

L 4 - Voorsorteren

Einde rijstrook

L 5 - Einde rijstrook

Splitsing

L 6 - Splitsing

Aantal doorgaande rijstroken

L 7 - Aantal doorgaande rijstroken

Doodlopende weg

L 8 - Doodlopende weg

Vooraanduiding doodlopende weg

L 9 - Vooraanduiding doodlopende weg

Vooraanduiding 
    verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

L 10 - Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

Verkeersbord geldt alleen voor 
    de aangegeven rijstrook/rijstroken

L 11 - Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken

Verkeersbord geldt alleen voor 
    de aangegeven rijstrook

L 12 - Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

Afbuigende voorrang

O 1 - Afbuigende voorrang

Afbuigende voorrang

O 2 - Afbuigende voorrang

Afbuigende voorrang

O 3 - Afbuigende voorrang

Bovenstaand bord geldt alleen 
    voor vrachtauto's

O 4 - Bovenstaand bord geldt alleen voor vrachtauto's

Bovenstaand bord geldt alleen 
    voor voetuigen met aanhangers

O 4a - Bovenstaand bord geldt alleen voor voertuigen met aanhangers

Bovenstaand bord geldt alleen 
    voor motorvoerttuigen op meer dan twee wielen

O 5 - Bovenstaand bord geldt alleen voor motorvoerttuigen op meer dan twee wielen

Bovenstaand bord geldt alleen 
    voor motorfietsen

O 6 - Bovenstaand bord geldt alleen voor motorfietsen

Bovenstaand bord geldt alleen 
    voor bussen

O 7 - Bovenstaand bord geldt alleen voor bussen

Bovenstaand bord geldt niet 
    voor fietsen en bromfietsen

O 8 - Bovenstaand bord geldt niet voor fietsen en bromfietsen

Bovenstaand bord geldt niet 
    voor fietsen

O 9 - Bovenstaand bord geldt niet voor fietsen

Bovenstaand bord geldt niet 
    voor bromfietsen

O 10 - Bovenstaand bord geldt niet voor bromfietsen

Bovenstaand bord geldt niet 
    voor Landbouwwerktuigen

O 11 - Bovenstaand bord geldt niet voor Landbouwwerktuigen

Bovenstaand bord geldt niet 
    voor bestemmingsverkeer

O 12 - Bovenstaand bord geldt niet voor bestemmingsverkeer

Onderbord gebruikt bij bord C2. 
    (ter voorkoming van spookrijden)

O 13 - Onderbord gebruikt bij bord C2. (ter voorkoming van spookrijden)

Aanduiding in welke richting 
    bovengeplaatst bord van kracht is

O 14 - Aanduiding in welke richting bovengeplaatst bord van kracht is

Aanduiding in welke richting 
    bovengeplaatst bord van kracht is

O 15 - Aanduiding in welke richting bovengeplaatst bord van kracht is

Aanduiding in welke richting 
    bovengeplaatst bord van kracht is

O 16 - Aanduiding in welke richting bovengeplaatst bord van kracht is

Onderbord gebruikt bij bord 
    J37. (gevaarsaanduiding drempel)

O 17 - Onderbord gebruikt bij bord J37. (gevaarsaanduiding drempel)

Rechtsaf voor (brom)fietsers 
    vrij (bij rood verkeerslicht)

O 18 - Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij (bij rood verkeerslicht)

Inhaal verbod geldt niet voor 
    Landbouwwerktuigen

O 19 - Inhaal verbod geldt niet voor Landbouwwerktuigen

Rijstrooksignalering. 
    Voorwaarschuwing rood kruis. Verplaats naar andere rijstrook

R 1 - Rijstrooksignalering. Voorwaarschuwing rood kruis. Verplaats naar andere rijstrook

Rijstrooksignalering. Rijstrook 
    mag niet worden gevolgd

R 2 - Rijstrooksignalering. Rijstrook mag niet worden gevolgd

Rijstrooksignalering. Rijstrook 
    mag worden gevolgd

R 3 - Rijstrooksignalering. Rijstrook mag worden gevolgd

Aanduiding busbaan op een 
    electronisch signaleringsbord

R 4 - Aanduiding busbaan op een electronisch signaleringsbord

Bochtschild

S 1 - Bochtschild

Bord mag aan beide zijden 
    voorbij worden gegaan. Toegepast bij splitsing van wegen

S 2 - Bord mag aan beide zijden voorbij worden gegaan. Toegepast bij splitsing van wegen

Einde of versmalling van de 
    vluchtstrook

S 3 - Einde of versmalling van de vluchtstrook

Algemeen stopteken

Aanwijzing 1 - Algemeen stopteken

Stopteken voor het verkeer, 
    dat de verkeersregelaar van voren nadert

Aanwijzing 2 - Stopteken voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van voren nadert

Stopteken voor het verkeer, 
    dat de verkeersregelaar van achteren nadert

Aanwijzing 3 - Stopteken voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van achteren nadert

Stopteken voor het verkeer 
    dat de verkeersregelaar van voren, als voor het verkeer dat hem van achteren nadert

Aanwijzing 4 - Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van voren, als voor het verkeer dat hem van achteren nadert

Stopteken voor het verkeer 
    dat de verkeersregelaar van rechts nadert

Aanwijzing 5 - Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van rechts nadert

Stopteken voor het verkeer in 
    de vrije richtingen. Opletten voor het verkeer in de stopgezette richtingen. Kruispunt vrijmaken

Aanwijzing 6 - Stopteken voor het verkeer in de vrije richtingen. Opletten voor het verkeer in de stopgezette richtingen. Kruispunt vrijmaken

Teken tot snelheid 
    vermindering

Aanwijzing 7 - Teken tot snelheid vermindering

Stopteken door 
    verkeersbrigadier met toepassing van bord F10

Aanwijzing 8 - Stopteken door verkeersbrigadier met toepassing van bord F10