Nog tot de volgende vrijdag de 13e! dit is het verhaal over Vrijdag de 13e !

De achtergronden van Vrijdag de 13e

Wereldwijd worden miljoenen mensen achtervolgd door het bijgeloof voor het ongeluksgetal 13. Grote groepen westerlingen, vooral Amerikanen en Britten, zijn op vrijdag de 13e een dag lang volledig van de kook. Dat bijgeloof heeft twee wortels, zo wil de dominante theorie zonder veel bewijsmateriaal. De 6e dag van de week, slechte dag, en het nummer 13, te mijden nummer. Ook nu nog zoek je in Amerikaanse hotels en ziekenhuizen tevergeefs naar een 13e verdieping, in vliegtuigen naar een 13e rij. Sportlui met het nummer 13 zijn er dun gezaaid. 13th Street of 13th Avenue komen nauwelijks voor. Te gek om los te lopen? Neen, menen de gelovers. Is het misschien toeval dat Jack the Ripper, Charles Manson, Jeffrey Dahmer en Theodore Bundy allen 13 letters in hun namen tellen?
Waar dat bijgeloof voor het nummer 13 vandaan komt is niet zeker. Het is een oneven getal, een priemgetal zelfs, maar oneven getallen werden in de oudheid eerder als positief ervaren. De oude Zeus troonde vaak tussen twaalf andere goden. Chinezen en de oude Egyptenaren apprecieerden 13 uitermate. De dood, 13e etappe in het leven na de dood, symboliseerde voor de farao’s de felgesmaakte transformatie in een glorieus bestaan. De Maya’s zagen 13 zelfs als een heilig getal.
Anderzijds voor 13 komt 12, dat als een heel harmonisch getal bekend staat. De toevoeging met 1 lijkt de harmonie van 12 te verstoren. Meestal wordt voor de afkomst verwezen naar het Laatste Avondmaal. Sinds het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn twaalf volgelingen wordt 13 echter geassocieerd met verraad en dood. Was het niet Judas, de 13e in het gezelschap, die Jezus heeft verraden?
De reputatie van 13 is ouder, zelfs Homerus wantrouwde het. In de Noorse mythologie wordt verteld hoe de geliefde god Balder, met 11 kompanen in het Walhalla zit te tafelen, totdat Loki, de god van het kwade, zich als 13e erbij voegt. Als men hem wil verjagen, ontstaat er een handgemeen waarbij Balder door Loki gedood wordt (Hoewel over de dood van Balder wordt ook nog een ander verhaal verteld, wel een waar Loki ook in voorkomt als de aanstichter van het kwaad, hoe kan het ook anders).
Verder is er de onfortuinlijke Philippus van Macedonië, die zijn standbeeld liet plaatsen naast die van de twaalf voornaamste goden. Wat later was hij dood. En voor de volledigheid: de kabbala vermeldt 13 geesten van het kwade en het verhaal van het Beest dreigt in het 13e hoofdstuk van de Apocalyps. De Turken hadden zo’n hekel aan 13 dat ze het bijna uit hun woordenschat verbanden.

Vrijdag de dertiendeFreya

Waarom vrijdag?

In onze christelijke wereld wordt verwezen naar de dood van Jezus, maar ook hievoor zijn er sporen in de Germaanse mythologie. Vrijdag is Freya's dag, de dag van de godin van de liefde, de vrouw van Odin en de moeder van Balder (equivalent met Venus, vandaar Vendredi) Volgens een legende beschouwde de eerste christenen haar als heks en werd zij verbannen naar een berg, waar ze elke vrijdag vergaderde met elf heksen en de duivel (samen dus 13). Vaak werd dan ook gezegd dat de heksensabbat op een vrijdag valt. De meeste nefaste gebeurtenissen uit de bijbelse geschiedenis werden door de christenen op een vrijdag gezet: de exit uit het Aards Paradijs, de slachtpartij van Abel, de zondvloed, de plagen van Egypte, de moord op de Onnozele Kinderen en de dood van Jezus.

Vrijdag de 13e

Vrijdag de 13e lijkt vooral een doemdag voor het individu te zijn. Geen noemenswaarige catastrofe heeft zich ooit op die dag voltrokken. Hoewel: een theorie wil dat er 700 jaar geleden iets gebeurde dat de dags reputatie in het collectieve geheugen verankerde. Op een vrijdag de 13e in 1307 werden alle tempeliers in Frankrijk door soldaten van koning Filips IV gearresteerd, ondervraagd, gefolterd en opgesloten. Sommigen stierven in de vlammen. Een historisch fait divers? Misschien, zeggen believers, maar wat gezegd van de HMS Friday, een schip dat meer dan honderd jaar geleden door de Britse overheid op een vrijdag de zee op werd gestuurd om het bijgeloof van de matrozen de kop in te drukken. Van de bemanning, op een vrijdag ingehuurd, noch van de kapitein werd nooit meer iets vernomen. Non-believers van hun kant wijzen erop dat er voor de 19e eeuw geen harde bewijzen zijn van een wijdverspreid geloof in de kwalijke reputatie van vrijdag de 13e. Pas na de opkomst van de media groeide hij uit tot een dag waarop iedereen zijn eigen falen even kon afwentelen. Eigenlijk is vrijdag de 13e gewoon een combinatie van de allerlei vormen van bijgeloof, niet meer en niet minder. Verder zijn er weinig catastrofes bekend die op vrijdag de 13e plaatsvonden. Wel een treurige gebeurtenis in de muziekgeschiedenis: Rossini stierf op die dag, maar een ramp was dat niet, want hij schreef toen al lang geen muziek meer.

RossiniSpike

Tips om vrijdag de 13e te overleven

  1. Zoek of koop een klavertje 4, draag dit de gehele dag mee.
  2. Hang een hoefijzer bij uw voordeur.
  3. Maak geen spiegels schoon, want een spiegel die breekt brengt ongeluk.
  4. Fluit niet in het theater, want dan wordt u werkloos.
  5. Loop niet onder een ladder door; als dit onvermijdelijk is, houdt dan uw vingers gekruist tot u een hond ziet.
  6. Zet geen schoenen op tafel, want dat leidt tot armoede.
  7. Blijf binnen, dan komt u vast geen zwarte kat tegen. Deze brengt ziekte en leed. Als u zelf een zwarte kat heeft, dan heeft u een groot probleem!
  8. Open binnenshuis geen paraplu en leg hem zeker niet op bed.